CV


Izglītība
2007. - 2010.   Latvijas Mākslas Akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas
Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā, glezniecībā
2003. - 2007. Latvijas Mākslas Akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā, grafikā

Izstādes           
2010.
A.Naumova un K.Zariņa glezniecības meistardarbnīcas izstāde, „Global Art Room:"
2009.
"Vīrietis manā dzīvē", Latvijas Mākslas akadēmija
2008.
"Koka arhitektūra", Latvijas Mākslas akadēmija
"ID (Identifikācija)", Rīgas galerija "1. stāvs"
2007.
"Raža", Latvijas Mākslas akadēmija
2006.
"Rokraksti", Latvijas Mākslas akadēmija